Dnes je čtvrtek 13.06.2024  
ProFaG
Ivančice s.r.o.


ProFaG Ivančice s.r.o.
Palackého nám. 8
664 91 Ivančice
Tel.:+420 602 201 853
E-mail:info@profag.cz

O nás

Znalecká a inženýrská kancelář ProFaG Ivančice s.r.o vznikla v roce 2001 na základech dlouholeté znalecké a inženýrské činnosti zakladatele a současného jednatele. Společnost působí na území celé České republiky a poskytuje svým klientům:
Hlavní činností Znalecké a inženýrské kanceláře ProFaG Ivančice s.r.o. je zajišťování ocenění veškerého hmotného a nehmotného majetku (nemovitosti, podniky, práva k nemovitostem, movitý majetek), a to formou znaleckých posudků, odborných posudků, tržních ocenění a odborných vyjádření. Tato činnost je prováděna na základě zák. č. 254/2019 Sb. - Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a dále pak na základě koncesované živnosti v oboru oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podniky (zák.č. 455/1991 Sb.).

Druhou v současné době se rozvíjející aktivitou společnosti jsou speciální činnosti pro výstavbu. Jedná se o:
O nás | Kontakty | © 2008 WEBHIT |